Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
informuje o możliwości bezpłatnego dokonywania wpłat
w kasie Banku Spółdzielczego w Koniecpolu przy ulicy Kościuszki 7

na konto Gminy o numerze 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
22 marca 2018

Pierwszy dzień wiosny w Gminie Koniecpol

Chociaż za oknem panuje jeszcze zimowa aura, fakt nadejścia kalendarzowej wiosny był nieunikniony. 21 marca z okazji pierwszego dnia wiosny w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol pojawili się wyjątkowi goście – wychowankowie Przedszkola Niepublicznego „Jaś i Małgosia”. Przedszkolaków wraz z nauczycielkami przywitał Burmistrz Ryszard Suliga, którzy oprowadził małych gości po budynku urzędu. Dzieci miały okazję zobaczyć m.in. salę sesyjną, na której zapadają najważniejsze dla miasta decyzje i gabinet burmistrza, gdzie czekała na nie słodka niespodzianka. Mali goście zaprezentowali przygotowany specjalnie na tę okazję wiosenny repertuar, złożyli wielkanocne życzenia i wręczyli Burmistrzowi symboliczną marzannę i pisanki.

Czytaj więcej o: Pierwszy dzień wiosny w Gminie Koniecpol
Powiększ zdjęcie Informacja
22 marca 2018

"Programu Ograniczenia Niskiej Emisji"

Gmina Koniecpol przygotowuje się do składania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” poprzez wymianę źródła ciepła . W tym zakresie otrzymanie dofinansowania możliwe jest wyłącznie na kotły opalane biomasą  lub paliwem stałym które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN–EN 303-5:2012 , co potwierdza się zaświadczeniem lub certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie , będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European cooperation for Accreditation).

Czytaj więcej o: "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji"
15 marca 2018

ZAWIADOMIENIE o sesji Rady Miejskiej

Sesja Rady MiejskiejInformujemy, że LII sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się w dniu
22.03.2018 r. o godz. 14:30
w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol

Link do: Porządek obrad (dokument PDF)

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE o sesji Rady Miejskiej
Powiększ zdjęcie
13 marca 2018

Grupa Teatralna FENIKS występowała w gminie Poczesna

W miniony poniedziałek (12.03) w Domu Kultury gminy Poczesna odbyło się spotkanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Koniecpola i Poczesnej oraz przedstawicieli samorządów z obu gmin w osobach wójta Krzysztofa Ujmy i burmistrza Ryszarda Suligi.

Głównym punktem programu był spektakl pt.  „W uzdrowisku to jest życie” w wykonaniu Grupy Teatralnej FENIKS z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koniecpolu.

Czytaj więcej o: Grupa Teatralna FENIKS występowała w gminie Poczesna
12 marca 2018

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku

Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku” organizowany jest od 2005 roku. Dotychczas, w kilkunastu edycjach konkursu, udział wzięło ponad 2 500 przedsiębiorców. W gronie blisko 120 nagrodzonych znalazły się podmioty o różnym charakterze działalności.

Nagroda główna w konkursie to 40 000 zł, która przeznaczona jest na pakiet promocyjny mikroprzedsiębiorstwa (materiały promocyjne firmy, reklama w mediach etc.).

Laureat edycji Konkursu za 2017 rok otrzyma również prestiżowy tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku 2017”.

Czytaj więcej o: Ważna informacja dla przedsiębiorców
Powiększ zdjęcie
12 marca 2018

Święto Kobiet w gminie Koniecpol

Dzień Kobiet w Koniecpolu trwał 5 dni …. Środowisko kobiece Koniecpola jest bardzo liczne i realizujące się nie tylko w życiu prywatnym, ale podejmujące wiele działań społecznych i zawodowych.

- Można powiedzieć, że był to kobiecy tydzień – powiedział burmistrz Ryszard Suliga. Była to szczególna okazja do spotkania z pracownicami Urzędu, instytucji,  nauczycielkami,  prężnie działającymi w naszej gminie stowarzyszeniami, prowadzonymi przez kobiety i kołami gospodyń wiejskich. Gospodarka jest kobietą. Organizacja – też. Kobiety częściej niż mężczyźni wykazują się większą aktywnością w biznesie, ale również w działalności społecznej. Podejmują wyzwania tworzenia własnych firm, ale też angażują się w pracę na rzecz innych, łączą pracę zawodową z życiem prywatnym, prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Kobiety mają podzielność uwagi, czyli tę szczególną zdolność koordynowania kilku czynności jednocześnie – co jest dla nas mężczyzn nie do końca zrozumiałe...Kobiet nie można już nazwać słabą płcią, ale płcią konsekwentną, aktywną i wrażliwą na drugiego człowieka. Kobiety podejmują się już dzisiaj ryzykownych obowiązków na rzecz społeczności w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Mam tu na myśli nasze druhny strażaczki, które podziwiam za odwagę i poświęcenie - podkreślił.

W środę (07.03) Dzień Kobiet świętowało Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w bardzo licznym gronie około 100 osób. Czwartek (08.03) był okazją do spotkania z kobietami aktywnymi zawodowo, pracującymi jako nauczycielki, urzędniczki, prowadzącymi instytucje i pełniące funkcje publiczne. W piątek (09.03) Dzień Kobiet obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Koniecpolu, a w sobotę (10.03) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Radoszewnica „Pod Wiatrakami”, Stowarzyszenie „Okołowianki” i powstające obecnie nowe Stowarzyszenie „Rudniczanki”.

W spotkaniach wziął udział burmistrz Ryszard Suliga, przekazując serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet. 

Czytaj więcej o: Święto Kobiet w gminie Koniecpol
11 marca 2018

11 marca - Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim
Paniom i Panom Sołtysom najlepsze życzenia:

zdrowia, wytrwałości i pomyślności w realizacji
wszystkich Państwa inicjatyw,
osobistej satysfakcji i radości
z pełnienia ważnej funkcji w społeczności
oraz wdzięczności i wsparcia ze strony władz samorządowych
i wszystkich mieszkańców Waszych wsi!

Z wyrazami wdzięczności i uznania za Waszą pracę

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz

Burmistrz
Miasta i Gminy Koniecpol

Ryszard Suliga

 

Życzenia z okazji Dnia kobiet

Czytaj więcej o: 11 marca - Dzień Sołtysa
Powiększ zdjęcie
8 marca 2018

Burmistrz Ryszard Suliga został laureatem w Plebiscycie „Osobowość Roku 2017”

W ostatnią środę (28.02) w Filharmonii Śląskiej, w Katowicach wręczono nagrody w Plebiscycie „Dziennika Zachodniego” Osobowość Roku 2017. Burmistrz Ryszard Suliga otrzymał statuetkę Osobowość Roku 2017 w kategorii: samorządność i społeczność lokalna  na poziomie miejsko-powiatowym.

Plebiscyt to wyróżnienie dla osób z całego województwa śląskiego, które mogą pochwalić się osiągnięciami bądź zaangażowaniem w życie lokalnych społeczności. Nagrody są przyznawane w czterech kategoriach: działalność społeczna i charytatywna, kultura, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes.

Burmistrz miasta i gminy Koniecpol został nominowany za zaangażowanie w rozwój gminy, a w szczególności za ograniczenie zadłużenia, ustabilizowanie budżetu i doprowadzenie do wyjścia Koniecpola z trudnej sytuacji finansowej i programu naprawczego. Kapituła konkursu doceniła również zaangażowanie Ryszarda Suligi w budowę wielu kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz co wymaga podkreślenia – zmianę wizerunku gminy w województwie śląskim.

Czytaj więcej o: Burmistrz Ryszard Suliga został laureatem w Plebiscycie „Osobowość Roku 2017”
7 marca 2018

Gazeta Koniecpolska - wydanie nr 10 (74) marzec 2018 r.

Zapraszamy do pobrania lub obejrzenia elektronicznej wersji Gazety Koniecpolskiej.

 
Czytaj więcej o: Gazeta Koniecpolska - wydanie nr 10 (74) marzec 2018 r.
Powiększ zdjęcie Konkurs
6 marca 2018

Konkurs dla sołectw

Propozycje przedsięwzięć prosimy zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol do dnia 12 marca 2018 r.

Gmina Koniecpol uzyskała możliwość ubiegania się o środki finansowe w formie dotacji celowej w „Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego”.

W związku  z powyższym prosimy zainteresowane Sołectwa o przedstawienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2018 roku (poniedziałek) propozycji przedsięwzięć na załączonym formularzu wniosku (należy wypełnić punkty I, II (za wyjątkiem podpunktu 2) i 3) w punkcie 2 i III). Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@koniecpol.pl lub dostarczyć osobiście.

Spośród przesłanych propozycji zostaną wybrane projekty, które w jak najbardziej istotny sposób będą służyły społeczności lokalnej.

Czytaj więcej o: Konkurs dla sołectw
Powiększ zdjęcie Konsultacje%20społeczne
6 marca 2018

Konsultacje społeczne - zmiany nazw ulic

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zarządzeniem nr 26/2018 z dnia 05.03.2018 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic w mieście Koniecpol.

Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 05.03.2018 r.


Koniecpol dn.: 12.03.2018 r.:

Uzasadnienie
Do Zarządzenia Burmistrza  Miasta i Gminy Koniecpol Nr 26/2018 z dnia 05.03.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  społecznych

Konsultacje społeczne mają na celu ujednolicenie nazw ulic na terenie miasta Koniecpol, gdyż obowiązująca uchwała o nadaniu ich nazw zawiera nazewnictwo w formie imienia i nazwiska ulic wymienionych w zarządzeniu. Liczne dokumenty, którymi posługują się mieszkańcy wyżej wymienionych ulic posiadają rozbieżności w ich stosowaniu. By ujednolicić i uszeregować stosowane nazwy ulic Gmina Koniecpol,  proponuje by nazwy  wymienionych   w zarządzeniu  ulic składały się wyłącznie z nazwiska, a w przypadku nazw z przedrostkiem Przedmieście Niwa oraz Przedmieście Dąbrówki uzyskały nazwę ulicy Dąbrówka i ulicy Niwa.

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne - zmiany nazw ulic
Powiększ zdjęcie Informacje
5 marca 2018

Skrót weekendowych wydarzeń w Koniecpolu

  • w sobotę (03.03) w hali sportowej, w Koniecpolu odbył się międzywojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol,
  • w sobotę (03.03) i niedzielę (04.03) Burmistrz MiG Koniecpol Ryszard Suliga wziął udział w strażackich spotkaniach sprawozdawczych w Radoszewnicy, Luborczy i Okołowicach. W spotkaniach uczestniczyli też mieszkańcy i aktywnie działające stowarzyszenia. 

Weekend w Koniecpolu był miejscem ponadregionalnych rozgrywek sportowych i ważnych spotkań druhów strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z udziałem Burmistrza Ryszarda Suligi, stowarzyszeń i mieszkańców.

Czytaj więcej o: Skrót weekendowych wydarzeń w Koniecpolu
Powiększ zdjęcie
5 marca 2018

Międzywojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

W sobotę ( 03.03) w hali sportowej, w Koniecpolu odbył się międzywojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców z rocznika 2006 i młodszych.

W turnieju spotkały się drużyny z 3 województw: łódzkiego, śląskiego i świętokrzyskiego, w tym RAP I Radomsko, KS „Victoria” Żytno, RAP II Radomsko, LKS „Polonia” Poraj, UKS „Ajaks” Częstochowa, KS „Hetman” Włoszczowa, Pilica I Koniecpol, Pilica II Koniecpol.

Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol zdobyła drużyna RAP I Radomsko. Drugie miejsce zajęła drużyna UKS „Ajaks” Częstochowa, a trzecie KS „Hetman” Włoszczowa.

Czytaj więcej o: Międzywojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
Powiększ zdjęcie
3 marca 2018

Gmina Koniecpol na jubileuszu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

25-lecie działalności obchodzi w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z tej okazji w ubiegły czwartek (1 marca) odbyła się uroczystość jubileuszowa. Gmina Koniecpol znalazła się również wśród zaproszonych gości jako jeden z beneficjentów środków na inwestycje proekologiczne, w tym związane z budową wodociągów, kanalizacji, wymianą źródeł ciepła i OZE.

W ciągu 25 lat działalności Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydał na wsparcie setek inicjatyw proekologicznych ponad osiem miliardów złotych.

- „Fundusz ma się bardzo dobrze, jesteśmy liderem w polityce proekologicznej. Dzięki innowacyjnym działaniom możemy skutecznie edukować i zmieniać naszą rzeczywistość. Kwota, którą wykorzystaliśmy, żeby wcielać w życie ambitne plany, robi wrażenie. Naszym największym celem jest niewątpliwie walka o czyste powietrze, a dotychczasowa współpraca dobrze rokuje na przyszłość” – powiedział prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot, dziękując wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz środowiska naturalnego w regionie.

Czytaj więcej o: Gmina Koniecpol na jubileuszu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Powiększ zdjęcie
3 marca 2018

Pałac – zaniedbana przez prywatnego właściciela ruina zamiast kultury

Pałac Potockich niszczeje na oczach mieszkańców Koniecpola. Burmistrz Ryszard Suliga wysyła kolejne pisma do obecnego właściciela i innych instytucji. Czy prywatnemu właścicielowi wolno robić wszystko ze swoją własnością, nawet jeśli stanowi ono dobro narodowe?

Interwencja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i innych instytucji jest niezbędna, gdyż gmina nie posiada żadnych prawnych instrumentów oddziaływania na obecnego właściciela Pałacu poza obowiązkami dotyczącymi podatku od nieruchomości.

Więcej na ten temat można dowiedzieć się z wypowiedzi Burmistrza Ryszarda Suligi w TVP Katowice i z artykułu  „ Gazety Przekrój Gospodarczy”:

https://katowice.tvp.pl/36062209/koniecpol-wizytowka-miasta-niszczeje-stan-palacu-martwi-mieszkancow

https://www.przekrojgospodarczy.pl/artykuly/4581-palac-ruina-zamiast-kultury

 

 

Czytaj więcej o: Pałac – zaniedbana przez prywatnego właściciela ruina zamiast kultury
Powiększ zdjęcie Logo%20KRUS
2 marca 2018

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2018 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2018 r. podlegają podwyższeniu - zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,98%.

Czytaj więcej o: Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 r.
Powiększ zdjęcie Logo%20IMGW
1 marca 2018

Zmiana ostrzeżenia meteorologiczne nr 25 z dnia 25.02.2018 r.

Zjawisko: Silny mróz/1

Ważność: od godz. 20:00 dnia 25.02.2018 do 10:00 dnia 02.03.2018

Czytaj więcej o: Zmiana ostrzeżenia meteorologiczne nr 25 z dnia 25.02.2018 r.
Powiększ zdjęcie Elektrośmieci
28 lutego 2018

ZBIÓRKA ELEKTROGRATÓW

W dniu 5 – 6 marca 2018 r. odbędzie się zbiórka elektrogratów na terenie gminy Koniecpol.

Firma BOWI z siedzibą w Częstochowie odbierze za darmo niepotrzebne urządzenia RTV i AGD.

Czytaj więcej o: ZBIÓRKA ELEKTROGRATÓW
Powiększ zdjęcie OPS%20Koniecpol%20II
26 lutego 2018

Uwaga – niskie temperatury!

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed silnym mrozem, który nadal prognozowany jest w najbliższych dniach w województwie śląskim. W nocy temperatura lokalnie może sięgać nawet - 16 stopni Celsjusza.

Z takimi niskimi temperaturami nie ma żartów. Najbardziej zagrażają osobom bez odpowiedniej opieki, bezdomnym, samotnym, starszym i dzieciom.

Powodem zagrożenia w takiej sytuacji może być nie tylko ujemna temperatura, ale także pożar lub zatrucie tlenkiem węgla.

Czytaj więcej o: Uwaga – niskie temperatury!
Powiększ zdjęcie Informacja
26 lutego 2018

Gmina Koniecpol otrzymała środki finansowe w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na rok 2018

Znane już są wyniki tegorocznej edycji Programu Wieloletniego „Senior+”. według informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, budżet Programu na rok 2018 liczy 80 mln zł. W obecnej edycji konkursu wnioskodawcom przyznano dofinansowanie w wysokości 50,36 mln zł. Wśród tych podmiotów znajduje się też gmina Koniecpol, która uzyskała bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 118 255,20 zł. W całym województwie śląskim na infrastrukturę dotację otrzymało 20 gmin, w tym 8 dużych miast.

Projekt obejmuje adaptację części budynku przy ul. Szkolnej 17 dla potrzeb Klubu „Senior +”, dla którego wyznaczono pomieszczenia, w tym kuchnię, łazienkę oraz miejsce na szatnię. W ramach projektu, oprócz prac budowlanych, zostanie zakupione również niezbędne wyposażenie.

Czytaj więcej o: Gmina Koniecpol otrzymała środki finansowe w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na rok 2018
Powiększ zdjęcie Informacja
24 lutego 2018

POMOC DLA BEZDOMNYCH

Po raz kolejny apeluję, że w związku z niskimi temperaturami, które szczególnie w nocy spadają znacznie poniżej zera, życie osób bezdomnych oraz samotnie mieszkających bywa zagrożone. Powodem zagrożenia może być nie tylko ujemna temperatura, ale także pożar lub zatrucie tlenkiem węgla.

W związku z tym od listopada 2017r. do marca 2018r. uruchomiona została infolinia dla bezdomnych. Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 987 można uzyskać informacje o pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych.

Ryszard Suliga - Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
Czytaj więcej o: POMOC DLA BEZDOMNYCH
Powiększ zdjęcie Policja
23 lutego 2018

Nowy radiowóz dla Komisariatu Policji w Koniecpolu

W ubiegłym roku zakupiono kolejny oznakowany radiowóz dla Komisariatu Policji w Koniecpolu. Zakup samochodu był możliwy dzięki wsparciu samorządów, w tym Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, który przekazał fundusze na ten cel.

Samochód będzie wykorzystywany w codziennej służbie przez policjantów, dbających o bezpieczeństwo w naszej gminie.

Władzom samorządowym zależy nam na tym, aby Koniecpol był miejscem bezpiecznym, dlatego w miarę możliwości w każdym roku budżetowym wspiera finansowo Policję. Okazana pomoc ze strony koniecpolskiego samorządu jest wyrazem dobrze układającej się współpracy, ale też dbałości o bezpieczeństwo, czego wyrazem jest pismo Komendanta Miejskiej Policji w Częstochowie.

Czytaj więcej o: Nowy radiowóz dla Komisariatu Policji w Koniecpolu
Powiększ zdjęcie Konkurs
23 lutego 2018

Konkurs ofert wsparcia realizacji zadania publicznego

Koniecpol dn. 21.03.2018 r: - wyniki konkursu


Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

Szczegóły na stronie BIP pod adresem: http://bip.koniecpol.pl w zakładce Konkursy.

Czytaj więcej o: Konkurs ofert wsparcia realizacji zadania publicznego
Powiększ zdjęcie
19 lutego 2018

Telegraficzny skrót weekendowych wydarzeń w Koniecpolu

  • W sobotę (17 lutego) rozpoczęto wyburzanie zagrażającego mieszkańcom budynku przy ul. Żeromskiego w sąsiedztwie Kościoła św. Michała. Ruina nie tylko zagrażająca zawaleniem i stwarzająca niebezpieczeństwo dla mieszkańców, ale psująca wizerunek tej części miasta, została na początku trwającej kadencji samorządu zabezpieczona. Obecnie zakończono procedurę pozyskiwania formalnego zezwolenia na wyburzenie i niezwłocznie przystąpiono do usunięcia tego wieloletniego problemu.
Czytaj więcej o: Telegraficzny skrót weekendowych wydarzeń w Koniecpolu
Powiększ zdjęcie Telefon%20zaufania
19 lutego 2018

WARTO WIEDZIEĆ - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

Prowadzony od 9 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży czynny jest także nocą do godziny 2:00.

Poniżej link do strony:
http://fdds.pl/telefon-zaufania-dla-dzieci-mlodziezy-116-111-teraz-takze-noca/

Czytaj więcej o: WARTO WIEDZIEĆ - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
16 lutego 2018

Bezpłatne szkolenie dla zainteresowanych

Przygotuj się na nowe obowiązki w VAT!  JPK – Jednolity Plik Kontrolny rewolucja w księgowości od 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol – Ryszard Suliga oraz Park Przemysłowo- Technologiczny „REVITA PARK”  zapraszają w dniu 20 lutego o godzinie 18:00 na bezpłatne szkolenie w formie Webinarium.

Jest to internetowe seminarium prowadzone i realizowane za pośrednictwem Internetu z możliwością  obustronnej komunikacji między prowadzącym spotkanie a uczestnikami. Uczestnicy razem z trenerem spotykają się w czasie rzeczywistym. Przypomina tradycyjne spotkanie i umożliwia kontakt mimo dużych odległości. W ten sposób można poszerzać swoje kompetencje i wymieniać się doświadczeniami, nie wychodząc z domu!

Czytaj więcej o: Bezpłatne szkolenie dla zainteresowanych
Powiększ zdjęcie Konsultacje%20społeczne
15 lutego 2018

Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe - zmiana

Koniecpol, dn. 02.03.2018 r.: Informacja o przebiegu konsultacji społecznych


Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zarządzeniem nr 19/2018 z dnia 15.02.2018 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany Rocznego Programu Wspólpracy Miasta i Gminy Koniecpol z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 15.02.2018 r. oraz projekt uchwały

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe - zmiana
Powiększ zdjęcie
15 lutego 2018

XXIV TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

W sobotę 10 lutego na Hali Sportowej w Koniecpolu odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.
Wspaniałe widowisko stworzyły drużyny: Wkręt-Met LPKS Borowno, Hetman Włoszczowa, CS PSP Częstochowa i drużyna Koniecpola.

Czytaj więcej o: XXIV TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL