Jesteś tutaj: Start / o Urzędzie / Telefony

Telefony

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Urząd Miasta i Gminy
ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol

TELEFONY ZEWNĘTRZNE
Numer telefonu: Lokalizacja:
(34) 3551-150 Burmistrz - sekretariat
(34) 3551-558 Zastępca Burmistrza
(34) 3551-881 do 884 Centrala, Sekretariat
(34) 3551-578 Skarbnik
(34) 3551-756 FAX
(34) 3551-758 Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
(34) 3551-755 Budownictwo, Inwestycje i Zamówienia Publiczne
(34) 3551-602 nieczynny
(34) 3551-757 tel Urząd Stanu Cywilnego
(34) 360-80-84 Podatki
(34) 360-82-64 Kierownik Referatu Usług Wspólnych, Z-ca Skarbnika
(34) 360-82-65 Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego, Kancelaria UMiG
(34) 3540-391 Kierownik Referatu BIOŚ, Ochrona Środowiska
(34) 3540-392 Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo, Straże OSP, Zezwolenia na alkohol, Komendant OSP
(34) 3540-393 Dowody Osobiste
(34) 3540-394 Drogownictwo

TELEFONY WEWNĘTRZNE
101 Sekretariat
102 Radca Prawny
103 Burmistrz
104 Sala Narad Rady Miejskiej
105 Biuro Interesanta, Kancelaria
106 Skarbnik
107 Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
108 Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna, Gazeta Koniecpolska
109 Budownictwo, Inwestycje i Zamówienia Publiczne
110 Zastępca Burmistrza
111 Zastępca Skarbnika / Kierownik CUW
112 Podatki
113 Drogownictwo
114 Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo, Straże OSP, Zezwolenia na alkohol, Komendant OSP
115 Ewidencja Ludności, Sprawy Obywatelskie
116 Ochrona Środowiska, Odpady komunalne
117 Księgowość 2
118 Księgowość
119 MGOPS - Pomoc Społeczna
120 Informatyk / Serwerownia
121 Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Gruntami
122 Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie
123 MGOPS - Księgowość
124 Księgowość 1
125 Urząd Stanu Cywilnego
126 Archiwum
127 Kasa
128 MGOPS - Kierownik
129 Przewodniczący Rady Miejskiej
130 MGOPS - Świadczenia Rodzinne
131 Sprzątaczki
132 Odpady Komunalne
133 Księgowość Oświatowa
134 Centrum Integracji Społecznej - Księgowość
135 Sala Sesyjna
139 Dyrektor Domu Kultury
140 Dom Kultury

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol
(34) 3551-387 tel/fax Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(34) 3551-881 wew. 119 MGOPS - Pomoc Społeczna
(34) 3551-881 wew. 123 MGOPS - Księgowość
(34) 3551-881 wew. 128 MGOPS - Kierownik
(34) 3551-881 wew. 130 MGOPS - Świadczenia Rodzinne

Dom Kultury

ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol
(34) 3551-881 wew. 139 Dyrektor Domu Kultury
(34) 3551-881 wew. 140 Księgowość, Gazeta Koniecpolska

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 30/40, 42-230 Koniecpol
(34) 3551-541 Prezes
(34) 3551-532 Księgowość
(34) 3540-410 Wodociągi
(34) 3551-541, (34) 3551-532 Kotłownia Miejska w Koniecpolu, ul. Działkowa 2a, 42-230 Koniecpol

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

ul. Armii Krajowej 2, 42-230 Koniecpol
(34) 3551-357, 501482943 Rejestracja
518 626 367 Poradnia dla dzieci
519 181 121 Fizjoterapia
(34) 3551-420 Księgowość
(34) 3552-779 FAX

Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu
ul. Tarchalskiego 2, 42-230 Koniecpol
608 597 280 Kierownik
(34) 3551-881 wew. 134
Księgowość

Oświata
(34) 3551-544 Przedszkole nr 1, ul. Pułaskiego
(34) 3552-537 Przedszkole nr 2, ul. Zamkowa
(34) 3551-408, (34) 3551-712 fax Zespół Szkół nr 1, ul. Mickiewicza 27, 42-230 Koniecpol
(34) 3551-312 tel/fax Zespół Szkół nr 2, ul. Szkolna 17, 42-230 Koniecpol
(34) 3553-557 Stowarzyszenie "Nasza Szkoła Łysiny", ul. Szkolna 14, 42-230 Łysiny
(34) 3553-863 Stowarzyszenie "Kuźnia Przyszłości", Rudniki 1a, 42-230 Rudniki

Biblioteki
(34) 3551-321 Biblioteka Publiczna, ul. Szkolna 17, 42-230 Koniecpol
(34) 3551-469 Filia Biblioteki Publicznej, ul. Mickiewicza 28, 42-230 Koniecpol