Ogłoszenia Publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

27 czerwca 2017

INFORMACJA

Urząd Miast i Gminy w Koniecpolu informuje, że:

od dnia 3 lipca 2017 roku
KASA czynna będzie
w godzinach 7:30 do 11:30

Za utrudniena przepraszamy.

Przejdź do - Podział sołectwa Aleksandrów-Michałów
13 czerwca 2017

Podział sołectwa Aleksandrów-Michałów

Na wniosek mieszkańców Michałowa złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol o podział sołectwa Aleksandrów-Michałów na dwa odrębne sołectwa została wdrożona procedura rozdzielenia tego sołectwa. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych większość mieszkańców zgodnie opowiedziała się za podziałem. W związku z powyższym Rada Miejska w Koniecpolu podjęła uchwałę o podziale na sołectwo Aleksandrów i sołectwo Michałów.

Iwona Zatońska
Czytaj więcej o: Podział sołectwa Aleksandrów-Michałów
Przejdź do - Wykaz nieruchomości
7 czerwca 2017

Wykaz nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Gmina Koniecpol działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednnolity Dz.U.z 2016 r, poz.2147 z późn.zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na okres 21 dni od dnia 01.06.2017 do dnia 22.06.2017 r.

Szczegółowy wykaz w załączniku.

Zofia Margasińska
Przejdź do - Protokół Komisji Konkursowej
11 maja 2017

Protokół Komisji Konkursowej

Dotyczy: Konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Koniecpol w 2017r.

 

10 maja 2017

Sprawozdanie z realizacji

Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Pełna treść sprawozdania (dokument PDF)

Przejdź do - Gminny Konkurs "EKOLOGICZNA ZAGRODA 2017"
9 maja 2017

Gminny Konkurs "EKOLOGICZNA ZAGRODA 2017"

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza
Gminny Konkurs "EKOLOGICZNA ZAGRODA 2017".

Czytaj więcej o: Gminny Konkurs "EKOLOGICZNA ZAGRODA 2017"
Przejdź do - Wykaz nieruchomości
12 kwietnia 2017

Wykaz nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Gmina Koniecpol działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednnolity Dz.U.z 2016 r, poz.2147 z późn.zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na okres 21 dni od dnia 10.04.2017 do dnia 02.05.2017 r.

Szczegółowy wykaz w załączniku.

Zofia Margasińska
Przejdź do - Wysoce zjadliwa grypa ptaków
10 kwietnia 2017

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

W załączeniu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Przejdź do - Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
4 kwietnia 2017

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej ( oferty) na wykonanie zadania:
Rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Grodziska jednostka ewid. Koniecpol.
( na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zofia Margasińska
Przejdź do - Uproszczona oferta
20 marca 2017

Uproszczona oferta

Gmina Koniecpol informuje, że wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” tytuł zadania: „Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Przejdź do - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 786
6 września 2016

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 786

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol po osobistych uzgodnieniach z Zarządem Dróg Wojewódzkich, podaje do publicznej wiadomości ostateczną wersję projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786.
Pliki PDF w załączniku.

Przejdź do - Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
21 czerwca 2016

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej ( oferty) na wykonanie zadania:
Rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zaróg jednostka ewid. Koniecpol.
( na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Przejdź do - Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę terenu
7 czerwca 2016

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę terenu

Burmistrz Miasta i Gminy zaprasza do składania ofert na dzierżawę następujących nieruchomości położonych w Koniecpolu przy ul.Rynek i ul. Armii Krajowej.
Przedmiotem dzierżawy jest część działki oznaczonej nr 3052 położonej przy ul. Rynek oraz część działek oznaczonych nr 3199/2, 3200/4, 3201 położonych przy zalewie ul. Armii Krajowej
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie:

  • usług rekreacyjno-wypoczynkowych i gastronomicznych
  • handlowo-usługowej "Ogródek piwny"
Zofia Margasińska
Przejdź do - Zaproszenie
30 maja 2016

Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej ( oferty) na wykonanie zadania:
Rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Grodziska jednostka ewid. Koniecpol.
( na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Przejdź do - Wybory uzupełniające
24 maja 2016

Wybory uzupełniające

Miejska Komisja Wyborcza w Koniecpolu na I posiedzeniu w dniu 23 maja 2016  r. dokonała wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji w składzie:
Przewodniczący Komisji: Pałęga Jadwiga Maria
Z-ca Przewodniczącego Komisji: Kotela Wanda

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu - Jadwiga Pałęga
Czytaj więcej o: Wybory uzupełniające
Przejdź do - Zaproszenie do składania ofert
24 maja 2016

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie z piachu w miejscu zwyczajowo przyjętym do kąpieli zejścia do wody, plaży i boiska do piłki plażowej na zbiorniku wodnym w Koniecpolu.


Koniecpol, dn. 31.05.2016 r.:
Zawiadomienie o wynikach postępowania (dokument PDF)

Przejdź do - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 786
23 maja 2016

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 786

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKAW KATOWICACH
z dnia 18 maja 2016 r.

dot. "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granic województwa"

Przejdź do - Zaproszenie do składania ofert
10 maja 2016

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe na kompleksowe ubezpieczenie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Koniecpol

 Przedmiot zamówienia:

 Ubezpieczenie mienia ( budynków komunalnych mieszkalnych , przystanków autobusowych, budynku administracyjnego – siedziby Urzędu Miasta i Gminy)

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert
Przejdź do - OGŁOSZENIE
6 maja 2016

OGŁOSZENIE

 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

W związku z opracowaniem projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w  Koniecpolu dzielnica „ Magdasz”  ( ulica: Zachodnia, Nad Strugą, Przedm. Magdasz, Przedm. Dąbrówka, Krzywa, Wiejska)  -   niniejszym zapraszam  mieszkańców na spotkanie z projektantami w dniu 12.05.2016 r.  w godz. 19:00  w  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Mickiewicza.  

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol - Ryszard Suliga
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE
Przejdź do - OGŁOSZENIE
6 maja 2016

OGŁOSZENIE

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

 W związku z opracowaniem projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w  Koniecpolu dzielnica „Słowik”  ( ul. Klonowa, Przedm. Niwa, Wąska z przyległymi, Górna z przyległymi, Łąkowa  z przyległymi, Słowik) – niniejszym zapraszam mieszkańców na spotkanie z projektantami w dniu 12.05.2016 r.  w godz. 17:00  w  Domku  Myśliwskim przy ul. Łąkowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol - Ryszard Suliga
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE
Przejdź do - OBWIESZCZENIE
2 maja 2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
z dnia 02 maja 2016 r.

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgu wyborczym, numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Koniecpolu

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE
Przejdź do - OBWIESZCZENIE
28 kwietnia 2016

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania

"Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koniecpol na lata 2016-20126"

Przejdź do - OBWIESZCZENIE
Przejdź do - Konkurs
20 kwietnia 2016

Konkurs

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza
Gminny Konkurs „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2016”.
będący pierwszym etapem konkursu powiatowego

Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich Gminy Koniecpol. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także  upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska.

Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Koniecpol zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w gminie.

Przejdź do - Informacja
22 kwietnia 2016

Informacja

Starostwo Powiatowe w Częstochowie informuje, iż prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia czy działka nr 1141 położona w Koniecpolu Starym, w dacie 5 lipca 1963r. stanowiła mienie gromadzkie.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 786
8 kwietnia 2016

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 786

OGŁOSZENIE

Gmina Koniecpol podaje do publicznej wiadomości pismo Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach w sprawie zjazdów indywidualnych w związku z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej Nr 786 relacji Częstochowa-Secemin.

Pismo w załączniku (dokument PDF).

Przejdź do - INFORMACJA
14 marca 2016

INFORMACJA

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu informacjami dot. KONKURS  OFERT  NA WSPARCIE  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO  W  ZAKRESIE  PRZECIWDZIAŁANIA  UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W GMINIE  KONIECPOL  W  ROKU 2016 wniosek zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej składa wyłącznie organizacja, która nie bierze udziału w postępowaniu konkursowym. Udział "czynnika społecznego" w pracach komisji konkursowej wynika z Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Przejdź do - Konkurs
10 marca 2016

Konkurs

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  KONIECPOL

OGŁASZA OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA WSPARCIE  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO  W  ZAKRESIE  PRZECIWDZIAŁANIA  UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W GMINIE  KONIECPOL   W  ROKU 2016

5 lutego 2016

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

1 lutego podjęto zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granic województwa".

Przejdź do - Zwrot podatku akcyzowego
3 lutego 2016

Zwrot podatku akcyzowego

Szanowni Rolnicy, przypominamy, że każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie do 29 lutego 2016 r.

Wnioski wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol, pokój nr 18.

Magdalena Bladziak